De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

De Maas in Nederland (2):

Woodhenge aan de Maas bij Meers

Hoewel de Maas in Nederland in de loop der tijd een behoorlijk kunstmatig karakter heeft gekregen, heeft ze op het gebied van natuurlijke landschappen nog heel wat te bieden. En dat uit zich niet alleen in mooie stukken natuur maar ook bijvoorbeeld in al die oude meanders die nog goed in het landschap te zien zijn. Ook de geologie komt langs de rivier op allerlei plekken aan haar trekken. Daarbij valt te denken aan de dikke grindafzettingen die de mens voor allerlei doeleinden gewonnen heeft. De gesteenten uit het verre geologische verleden die de mens over de rivier getransporteerd heeft, horen er eveneens bij. Bij het volgen van de Maas in Nederland hebben we een aantal locaties en gebieden wat nader bekeken en hebben we vele foto's gemaakt. Deze pagina is deel 2 van deze locaties.

Klik op 'De Maas in Nederland' om naar de hoofdpagina (terug) te gaan.

Woodhenge Maas Meers Afbeelding 1. Het monument Woodhenge is een bomencirkel die zich bij Meers (gemeente Stein) in de Meerser Koegriend aan de Maas bevindt. De bomen zijn gevonden bij het winnen van Maasgrind. De meeste zijn tussen de 1400 en 1700 jaar oud. Het oudste exemplaar heeft echter een leeftijd van meer dan 4000 jaar. Doordat ze in de loop der eeuwen onder water hebben gelegen, zijn de bomen vrij goed behouden gebleven. De foto's in het midden tonen dat de structuren in het hout nog steeds goed te zien zijn. Dat de bomen in dit gebied bij de Maas gevonden zijn, is op zich niet zo vreemd. Tot in de Middeleeuwen waren de oevers van de rivier hier namelijk met bomen begroeid. Afbeelding 3 van het item 'De Maas tussen Eijsden en Maastricht' kan daar een idee van geven. De bomen zijn niet zomaar onwillekeurig geplaatst; zo geven ze onder andere de windrichtingen en de wisseling van de seizoenen (zoals de zomerzonnewende) aan. Een beetje een Stonehenge dus, maar dan van hout. In schril contrast tot deze overblijfselen uit een ongerept verleden staat het zwerfplastic dat hier langs de Maas overal aan takken is blijven hangen.

GPS-coördinaten:
N 50°57.485' - O 005°44.092'

Zwerfstenen Maas Afbeelding 2. De zwerfstenen die de Maas bij Meers heeft achtergelaten (foto linksboven), vertellen ons iets over de gesteenten die stroomopwaarts langs de rivier voorkomen. Zo vinden we er Révinienkwartsiet uit het Cambrium in Noord-Frankrijk (middenboven), het Conglomeraat van Burnot uit het Devoon in België (rechtsboven), een rolsteen van vuursteen uit het Krijt in Zuid-Limburg en omgeving (middenonder) en een minder afgesleten stuk vuursteen uit diezelfde periode en omgeving (rechtsonder). De vuurstenen rolsteen heeft zijn vorm gekregen in de branding van de zee die tijdens het Tertiair (Neogeen) in het Zuid-Limburgse gebied voorkwam. De steen linksonder is een kwartsitische zandsteen met kwartsbanden. Ook maakte hij deel uit van een gesteente dat geplooid werd door tektonische krachten. De plooirichting is met pijlen aangegeven.

Maas bij Meers Afbeelding 3. De Maas mag zich hier bij Meers vrij natuurlijk gedragen. Her en der worden grindbanken in de rivier gevormd die later weer van vorm veranderen, verplaatst worden of zelfs geheel verdwijnen. Verantwoordelijk daarvoor is de kracht van het water. Vooral na zware en langdurige regenval in het stroomgebied verder stroomopwaarts kan de rivier veel water vervoeren dat met grote snelheid in de richting van de zee bij Zuid-Holland stroomt.
Opvallend is weer het vele plastic dat door het water wordt meegevoerd om dan in struiken te blijven hangen. Het geeft een idee van de impact van het menselijk handelen op het natuurlijk milieu.

Klik op de links om de andere pagina's over de Maas te bekijken:

De Maas tussen Eijsden en Maastricht  (1)

Langs de Maas bij Dilsen-Stokkem (3)

Over het project van de Grensmaas en grindwinning in Limburg (4)

Siderietknollen en een oude rivierarm van de Maas in de omgeving Venlo (5)

De Maas in het Land van Maas en Waal (6)

Van Bergsche Maas en Amer tot Hollands Diep (7)

Bij de beschrijving van de locaties is sprake van momentopnames. De kans bestaat dat situaties en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Klik op 'De Maas in Nederland' om naar de hoofdpagina  (terug) te gaan.


Tekst en foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet