De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

De Maas in Nederland (5):

Siderietknollen en een oude rivierarm van de Maas in de omgeving Venlo

Hoewel de Maas in Nederland in de loop der tijd een behoorlijk kunstmatig karakter heeft gekregen, heeft ze op het gebied van natuurlijke landschappen nog heel wat te bieden. En dat uit zich niet alleen in mooie stukken natuur maar ook bijvoorbeeld in al die oude meanders die nog goed in het landschap te zien zijn. Ook de geologie komt langs de rivier op allerlei plekken aan haar trekken. Daarbij valt te denken aan de dikke grindafzettingen die de mens voor allerlei doeleinden gewonnen heeft. De gesteenten uit het verre geologische verleden die de mens over de rivier getransporteerd heeft, horen er eveneens bij. Bij het volgen van de Maas in Nederland hebben we een aantal locaties en gebieden wat nader bekeken en hebben we vele foto's gemaakt. Deze pagina is deel 5 van deze locaties.

Klik op 'De Maas in Nederland' om naar de hoofdpagina (terug) te gaan.

Maas Venlo sideriet Afbeelding 1. Bij het item Woodhenge aan de Maas bij Meers (De Maas in Nederland 2) zijn we al verschillende soorten zwerfstenen van de rivier tegengekomen. Zoals op meerdere plaatsen, liggen bij Venlo zwerfstenen langs de rivier. Ertussen liggen bruine stenen die we op de meeste andere plaatsen niet langs de Maas vinden: siderietconcreties. De korst van deze concreties bestaat waarschijnlijk uit goethiet of limoniet. Opvallend zijn de vormen ervan (foto rechtsonder). Sommige zien eruit als kleine sigaren, andere als ondiepe komvormige schaaltjes en weer andere lijken wel kleine hersenkwabben. De gele pijlen geven enkele concreties aan zoals die op de plek van de foto linksboven te vinden zijn.

GPS-coördinaten:
N 51°21.802' O 006°09.363'

Maas Boxmeer Oude Maas Afbeelding  2. De Maas is bij Venlo overigens weer een bevaarbare rivier waar behoorlijk grote schepen zoals dit containerschip voorbij komen.
Een stuk verder stroomafwaarts, tussen Boxmeer en Gennep, treffen we een oude meanderarm van de Maas aan. Het kaartje in het midden laat zien hoe de huidige Maas als een min of meer rechte lijn deze meander doorsnijdt en hier de grens tussen Limburg en Noord-Brabant vormt. De rode pijl op het kaartje correspondeert met de pijl in de rechter foto. De scheepvaart vindt via de genormaliseerde (blauwe lijn op het kaartje) Maas plaats. Deze meander werd tussen 1978 en 1981 afgesneden.

Klik op de links om de andere pagina's over de Maas te bekijken:

De Maas tussen Eijsden en Maastricht  (1)

Woodhenge aan de Maas bij Meers (2) 

Langs de Maas bij Dilsen-Stokkem (3)

Over het project van de Grensmaas en grindwinning in Limburg (4)

De Maas in het Land van Maas en Waal (6)

Van Bergsche Maas en Amer tot Hollands Diep (7)

Bij de beschrijving van de locaties is sprake van momentopnames. De kans bestaat dat situaties en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Klik op 'De Maas in Nederland' om naar de hoofdpagina (terug) te gaan.

Tekst en foto's: Jan en Els Weertz
Overzichtskaartje: Jan Weertz
© De Belemniet