De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

De Maas in Nederland (3):

Langs de Maas bij Dilsen-Stokkem

Hoewel de Maas in Nederland in de loop der tijd een behoorlijk kunstmatig karakter heeft gekregen, heeft ze op het gebied van natuurlijke landschappen nog heel wat te bieden. En dat uit zich niet alleen in mooie stukken natuur maar ook bijvoorbeeld in al die oude meanders die nog goed in het landschap te zien zijn. Ook de geologie komt langs de rivier op allerlei plekken aan haar trekken. Daarbij valt te denken aan de dikke grindafzettingen die de mens voor allerlei doeleinden gewonnen heeft. De gesteenten uit het verre geologische verleden die de mens over de rivier getransporteerd heeft, horen er eveneens bij. Bij het volgen van de Maas in Nederland hebben we een aantal locaties en gebieden wat nader bekeken en hebben we vele foto's gemaakt. Deze pagina is deel 3 van deze locaties.

Klik op 'De Maas in Nederland' om naar de hoofdpagina (terug) te gaan.

Grensmaas Dilsen-Stokkem
Afbeelding 1. Voorbij Maastricht vormt de Maas over een traject van bijna 50 kilometer als Grensmaas de grens tussen de Belgische en Nederlandse provincies Limburg. Het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd bij Dilsen-Stokkem ligt er net over de grens in België. Hier kunnen we een oude Maasarm zien die tot 1816 nog als hoofdbedding van de Maas fungeerde. Daarna werd de loop van de Maas door de mens gewijzigd. Vanaf 1839 verdeelde de Grensmaas Limburg in een Belgisch en een Nederlands deel. Het deel dat nu als natuurgebied links van de Grensmaas ligt (zie kaartje), lag vroeger dus rechts van de rivier. Vandaar dat we dit historisch bijzondere stukje toch in het verhaal van de Maas in Nederland opnemen. Tot 2008 heeft in het gebied grindwinning plaatsgevonden. Daarna is men het gebied tot natuurgebied gaan omvormen. Sinds die tijd hebben allerlei dieren en wilde planten er hun thuis gevonden. Tot de wilde planten behoort bijvoorbeeld de Wilde Kaardebol (foto rechtsboven).

Grensmaas Negenoord-Kerkeweerd
Afbeelding 2. We zien hier het natuurgebied Negenoord-Kerkeweerd bij Dilsen-Stokkem. De foto's rechts laten de oude Maasarm zien. De foto rechtsboven is genomen van punt a op het kaartje van afbeelding 1. De foto rechtsonder is gezien vanaf de dijk bij punt b op het kaartje van afbeelding 1.

GPS-coördinaten:
N 51°01.411' O 005°45.136'

Klik op de links om de andere pagina's over de Maas te bekijken:

De Maas tussen Eijsden en Maastricht  (1)

Woodhenge aan de Maas bij Meers (2) 

Over het project van de Grensmaas en grindwinning in Limburg (4)

Siderietknollen en een oude rivierarm van de Maas in de omgeving Venlo (5)

De Maas in het Land van Maas en Waal (6)

Van Bergsche Maas en Amer tot Hollands Diep (7)

Bij de beschrijving van de locaties is sprake van momentopnames. De kans bestaat dat situaties en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Klik op 'De Maas in Nederland' om naar de hoofdpagina (terug) te gaan.

Tekst en foto's: Jan en Els Weertz
Overzichtskaartje: Jan Weertz
© De Belemniet