De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

De Maas in Nederland (4):

Over het project van de Grensmaas en grindwinning in Limburg

Hoewel de Maas in Nederland in de loop der tijd een behoorlijk kunstmatig karakter heeft gekregen, heeft ze op het gebied van natuurlijke landschappen nog heel wat te bieden. En dat uit zich niet alleen in mooie stukken natuur maar ook bijvoorbeeld in al die oude meanders die nog goed in het landschap te zien zijn. Ook de geologie komt langs de rivier op allerlei plekken aan haar trekken. Daarbij valt te denken aan de dikke grindafzettingen die de mens voor allerlei doeleinden gewonnen heeft. De gesteenten uit het verre geologische verleden die de mens over de rivier getransporteerd heeft, horen er eveneens bij. Bij het volgen van de Maas in Nederland hebben we een aantal locaties en gebieden wat nader bekeken en hebben we vele foto's gemaakt. Deze pagina is deel 4 van deze locaties.

Klik op 'De Maas in Nederland' om naar de hoofdpagina (terug) te gaan.

natte grindwinning en grensmaasproject Vooral in Midden-Limburg is in het verleden veel grind uit de afzettingen van de Maas gewonnen. De bovenste drie foto's tonen de situatie zoals die in 1984 bij Maasbracht was. Maar ook daarna ging de grindwinning door. Niet iedereen was het eens met die grindwinning en de impact die ze op de natuur en het landschap had. Daarvan getuigt het bord linksonder dat in 2005 bij Grevenbicht gefotografeerd werd. De foto midden onder is in 2018 bij de Maas in Grevenbicht gemaakt en laat de werkzaamheden aan het Project Grensmaas zien. Dit project wordt tot ongeveer 2025 uitgevoerd tussen Maastricht en Roosteren. Met het project wil men de kans op grote overstromingen van de Maas verkleinen. Daarnaast beoogt het project grindwinning en natuurontwikkeling. De foto rechtsonder laat de uitvoering van het project zien bij Berg aan de Maas, ten zuiden van Grevenbicht.

Klik op de links om de andere pagina's over de Maas te bekijken:

De Maas tussen Eijsden en Maastricht  (1)

Woodhenge aan de Maas bij Meers (2) 

Langs de Maas bij Dilsen-Stokkem (3)

Siderietknollen en een oude rivierarm van de Maas in de omgeving Venlo (5)

De Maas in het Land van Maas en Waal (6)

Van Bergsche Maas en Amer tot Hollands Diep (7)

Bij de beschrijving van de locaties is sprake van momentopnames. De kans bestaat dat situaties en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Klik op 'De Maas in Nederland' om naar de hoofdpagina (terug) te gaan.

Tekst en foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet