tradities en gebruiken

Contact

Over ons

Sitemap

De spijkerbomen van Yde / breukenbomen van Yde

Spijkerbomen en lapjesbomen in Nederland en België

De twee breukenbomen (spijkerbomen) van Yde staan in de tuin van de woning op de splitsing van Breukenstraat met de Duinstraat in het dorp Yde in de Nederlandse provincie Drenthe. Hoewel er heel wat spijkers te zien zijn (een aantal zelfs in de vorm van een kruis) vinden we er geen recente exemplaren in. Veel spijkers zijn alweer door de schors en bast van de bomen overgroeid. 

Spijkers om liesbreuken te genezen
Met het slaan van de spijkers in de bomen zouden liesbreuken genezen kunnen worden. Het gebruik was in ieder geval nog in zwang tot aan het begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw. De spijkerbomen die we nu in Yde kunnen zien, zijn de opvolgers van eerdere exemplaren. Volgens het verhaal is het gebruik in Yde in het begin van de negentiende eeuw geïntroduceerd door een uit Duitsland afkomstige smid die het uit een oud boekje zou hebben. De spijkers moesten dan in de bomen voor zijn smidse worden geslagen. Smeden waren vroeger in het volksgeloof omgeven door magie en geheimzinnigheid. Ze stonden immers in contact met het magische ijzer. Mogelijk speelde dat hier ook een rol.

spijkerbomen Yde
De spijkerbomen van Yde. In twee gevallen is met de spijkers een kruis gevormd. (Opname foto's: 2016)

Kijk voor algemene en meer uitgebreide informatie over spijkerbomen en lapjesbomen op de volgende link:

Spijkerbomen en lapjesbomen in Nederland en België

Andere spijkerbomen en lapjesbomen in Nederland en België. Klik op de link om ze te bekijken.

Le tilleul de Floxhes (arbre à clous de Floxhes) 

• Le tilleul des Lognards (tilleul à clous des Lognards) 

La chapelle de Fanson & tilleuls à clous 

Deigné – Tilleul à clous devant l’église 

L’arbre à clous de Han sur Lesse 

Le tilleul Notre-Dame de Dréhance (tilleul à clous de Dréhance)

L’arbre à clous de Saint-Hadelin (tilleul du Fief de Saint-Hadelin) 

 • De kwartjesboom van Val-Meer 

De spijkerbomen van Yde / breukenbomen van Yde 

De lapjesboom van Overasselt 

Lapjesboom bij de menhirs van Oppagne

Bij de beschrijving van de locaties is sprake van momentopnames. De kans bestaat dat situaties op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens en routebeschrijvingen dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

TRADITIES EN GEBRUIKEN is een op zich staand onderdeel van website www.debelemniet.nl.

Tekst: Jan Weertz
Foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet