De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Vulkanisme in de Auvergne (Frankrijk)

Deutsche Version Deutsche Version

Net als Duitsland kent Frankrijk tijdens het Tertiair en Kwartair op uitgebreide schaal vulkanisme. Maar terwijl de Duitse vulkaangebieden vooral min of meer op een van oost naar west lopende lijn voorkomen, zijn ze in Frankrijk veel meer geconcentreerd in een bepaald gebied: het Massif Central (Centraal Massief) in de regio die we als de Auvergne kennen. Het eerste vulkanisme deed zich daar al vrij vroeg in het Tertiair voor: zo'n 60 miljoen jaar geleden tijdens het Paleoceen. In vergelijking met het latere vulkanisme in het gebied was deze vroege vorm nog relatief beperkt qua omvang en intensiteit. Pas zo'n 26 miljoen jaar later, rond het eind van het Oligoceen / begin van het Mioceen, wordt het vulkanische gebeuren een stuk actiever. Het blijft dan met regelmaat zijn stempel op de Auvergne drukken. En hoewel het geconcentreerd in de regio voorkomt, zijn er toch verschillende vulkanische gebieden aan te wijzen die we kennen als de Cantal, Monts Dore-Sancy, Limagne, Aubrac, Cézallier, Velay en Chaîne des Puys. Het vulkanisme van de Auvergne kent vele vulkanische verschijnselen en heeft allerlei soorten vulkanische producten opgeleverd. We komen er lavastromen tegen, er werd pyroclastisch materiaal uitgestoten, maaren werden gevormd, pyroclastische wolken raasden over het gebied, assen regenden neer, enzovoorts. Met het volgende proberen we een zeer beknopte indruk van dit vulkanisme van de Auvergne te geven. In werkelijkheid is het echter veel complexer.

Vulkanisme in de Cantal
Links: 'Vallée de Mandailles' met op de achtergrond de vulkanische hoogten van de Cantal.
Rechts: De verder van het centrum van de Cantalvulkaan verwijderde delen bestaan uit afgevlakte, licht hellende lavavlaktes die doortrokken zijn door diepe valleien.

Cantal

Met een oppervlak van ongeveer 2500 vierkante kilometer is de Cantal de grootste stratovulkaan van Europa. Het hoogste punt ligt tegenwoordig op 1855 meter maar tijdens zijn hoogtepunt moet hij tot zo'n 3000 meter hebben gereikt. Eigenlijk kunnen we bij deze vulkaan twee morfologisch verschillende eenheden onderscheiden. Als eerste eenheid is er een centrale gebergtezone waarvan het centrum bij de Puy Griou (1690 m), de Plomb du Cantal (1855 m) en de Puy Mary (1783 m) ligt. Met de term 'puy' worden in het zuiden van Frankrijk vaak hoger gelegen gebieden, bergtoppen, aangegeven. De tweede eenheid wordt gevormd door de meer van het centrum verwijderde delen van de vulkaan. Deze bestaan uit afgevlakte, licht hellende lavavlaktes die doortrokken zijn door diepe, van het centrum weglopende valleien. Deze valleien zijn door de eroderende werking van het water gevormd om dan later door gletsjers verder uitgediept en vergroot te worden.

Vulkanische afzettingen in de Auvergne
Bij St. Jacques-des-Blats gaat een smalle kronkelweg over de Col de Perthus naar Mandailles. Bij Fonjouquet zijn deze vulkanische afzettingen te zien.

De ontstaansgeschiedenis van de Cantal strekt zich over 10 miljoen jaar uit. De eerste vulkanische activiteiten deden zich er rond 13 miljoen jaar geleden voor. In de loop der tijd kende het vulkanisme van de Cantal verschillende gezichten. Zo ontstonden er slakkenkegels. Later vloeiden basaltstromen in de omgeving uit. Het kwam tot de uitstoot van wolken met pyroklastisch materiaal dat voor een belangrijk deel met regenwater weer werd afgevoerd in de vorm van lahars. Ook deden zich belangrijke verschuivingen van vulkanisch materiaal voor op de flanken, die werden veroorzaakt door instabiliteit als gevolg van de snelle groei van de vulkaan. Weer later werden lavakoepels van fonoliet en trachiet gevormd. Uiteindelijk zorgden grote lavastromen voor het afdekken van het vulkaanlichaam. Het zijn deze lavastromen waarin later door de eroderende werking van water en ijs de eerder genoemde valleien zijn ontstaan. Kortom, het vulkanisme en de geschiedenis van de Cantal is erg veelzijdig.

Monts Dore-Sancy

Het massief van de Monts Dore-Sancy wordt door veel deskundigen ook als een grote stratovulkaan beschouwd. Anderen beschouwen het echter als opgebouwd uit twee of zelfs drie stratovulkanen. Als we ervan uitgaan dat we hier met één stratovulkaan te maken hebben dan is deze met een oppervlakte van zo'n 600 vierkante kilometer en een gemiddelde hoogte van rond 1000 meter de op één na (de Cantal) grootste vulkaan van de Auvergne. De hoogste top van de Auvergne vinden we in ieder geval in dit massief: de Puy de Sancy (1886 meter). De vulkanische activiteiten in het gebied van de Monts Dore-Sancy begonnen 5,5 miljoen jaar geleden en duurden voort tot 220.000 jaar geleden. Het vulkanisme van de Puy de Sancy hoort daarbij tot het jongste gedeelte. Bijzonder is echter, dat voorafgaand aan dit vulkanisme er een periode van vulkanische inactiviteit van een half miljoen jaar is geweest. Het vulkanisme van de Monts Dore-Sancy heeft ook weer een verscheidenheid aan verschijnselen en vulkanische gesteenten opgeleverd.

Vulkanisme van de Monts Dore
Links: Een deel van de Chaîne des Puys. Midden: De Puy de Sancy in de Monts Dore-Sancy. Rechts: Bij de Puy de Sancy ligt het brongebied van de rivier de Dordogne.

Limagne - Aubrac - Cézallier

In de Limagne is het vulkanisme op een oppervlakte van rond 2500 vierkante kilometer opgebouwd uit meer dan 230 vulkanen. De eerste vulkanische activiteiten in dit gebied deden zich voor van 21 tot 12 miljoen jaar geleden. Daarna kwam het zo'n 3 miljoen jaar geleden, tijdens het Plioceen, opnieuw tot vulkanisme.

De vulkanische overblijfselen van de Aubrac, ten zuidoosten van de Cantal, zijn vooral herkenbaar als een uitgestrekt basaltplateau van zo'n 450 vierkante kilometer oppervlakte. Het overgrote deel van de lava's die dit plateau hebben gevormd, zijn rond 7,5 miljoen jaar geleden in de geologisch relatief korte tijd van 250.000 jaar uitgestroomd.

Basaltzuilen en andere vulkanische afzettingen in de Auvergne
Links: de bekende ontsluiting van Bort-les-Orgues met zuilvormig gestolde lava.
Midden en rechts: vulkanische afzettingen bij Rouffilange.

Het vulkaancomplex van de Cézallier beslaat 600 vierkante kilometer. Het werd tussen 7,8 en 2,5 miljoen jaar geleden opgebouwd. Ook in dit gebied, dat zich tussen de Cantal en de Monts Dore bevindt, komen we uitstroming van basaltlava tegen. In een later stadium werd het vulkanisme wat minder rustig en kwamen onder andere erupties van pyroclastisch materiaal voor.

Bouwen met vulkanisch gesteente in de Auvergne
Bouwen met vulkanisch gesteente. De kerk bevindt zich in Velzic.

Velay

Voor het begin van de vulkanische activiteiten van de Velay moeten we weer zo'n 14 miljoen jaar in de tijd terug. Een van de kenmerkende vulkanische gebeurtenissen in dit gebied is het ontstaan van hoge basaltplateaus door uitstromend basalt en de vorming van zo'n 150 slakkenkegels. De Mont Devès vormt met zijn 1421 meter het hoogste punt. De laatste activiteiten in dit gebied deden zich 11.000 jaar geleden voor.

Lauzes als dakbedekking
In de Auvergne treft men op daken van oude huizen nog vaak de zogenaamde 'lauzes' aan. Deze zijn gemaakt van fonoliet; een vulkanisch gesteente uit de omgeving dat zich goed laat splijten.

Chaîne des Puys

Tenslotte hebben we nog de ongeveer 40 km lange Chaîne des Puys die uit vele slakkenkegels, lavakoepels en maaren bestaat. Het meest bekend is wel de 1464 meter hoge lavakoepel van de Puy de Dôme. Het vulkanisme van de 'Chaîne' is van vrij recente datum. Het vulkanisme deed zich overal in dit gebied tijdens de laatste 250.000 jaar voor. Tot de jongste verschijnselen behoort het Lac Pavin, een maar dat op 6700 jaar ouderdom wordt gedateerd. Dateringen van vulkanische as in het gebied wijzen op nog veel jonger vulkanisme dat zich rond 4350 jaar geleden moet hebben voorgedaan.

Allerlei vulkanische stenen uit de Auvergne
Enkele voorbeelden van vulkanische gesteenten uit de Auvergne.

Tekst en foto's: Jan Weertz
© De Belemniet