De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Sporen van de ijstijd

De Steen van Noordbarge - een grote zwerfsteen bij Emmen (NL)

Tijdens het Saale-glaciaal (238.000 – 128.000 jaar geleden - ook wel Saale-ijstijd genoemd) waren grote delen van het noordelijk halfrond bedekt door reusachtige ijsmassa’s. Doordat veel water in de vorm van ijs op het land was opgeslagen, lag de zeespiegel toen een stuk lager dan tegenwoordig. De Noordzee lag toen droog. Honderden meters dikke gletsjers drongen in die tijd tot diep in onder andere Nederland en Duitsland door. In het ijs van deze gletsjers zat een heleboel gesteentemateriaal. Dat varieerde van hele kleine deeltjes tot enorme zwerfstenen. Veel van deze zwerfstenen zijn afkomstig uit het hoge noorden, maar er zitten ook exemplaren bij die van dichterbij door de gletsjers zijn meegevoerd. Toen het gletsjerijs aan het einde van het glaciaal smolt, bleef het meegevoerde gesteentemateriaal achter. Ook de grote, vaak vele tonnen zware zwerfstenen kwamen daardoor bij ons in het landschap terecht. Een van die zwerfstenen is de Steen van Noordbarge bij Emmen in Nederland.  

Waar vinden we de Steen van Noordbarge? 
Emmen ligt in de provincie Drenthe. De Steen van Noordbarge ligt er ten westen van Emmen in het Noordbargerbos langs de Ermerweg, net voorbij de Nieuw Amsterdamsestraat. 

Steen van Noordbarge
Afbeelding 1. De Steen van Noordbarge: een mens oogt bij deze enorme zwerfsteen maar klein.

Iets meer over de Steen van Noordbarge zelf 
De Steen van Noordbarge is een zwerfsteen van graniet. Bij de steen staat een bordje dat laat weten dat we hier met de De DIK(ste) STIEN van Drenthe te maken hebben. De steen is ruim vier meter lang en bijna vier meter breed. Van de dikte zien we alleen het stuk dat boven de grond uitsteekt. Welk deel nog onder de grond zit, is voor zover we weten onbekend. Het is dus niet echt mogelijk om iets over de inhoud en dus het gewicht te zeggen. Maar als je van een dikte van 1,25 meter uitgaat, dan kom je – uitgaande van een soortelijk gewicht van graniet van 2700 kg per kubieke meter – op meer dan 50 ton ofwel 50.000 kg uit. En mogelijk moet dat nog veel meer zijn. 

Bij de beschrijving van de locatie (2022) is sprake van een momentopname. De kans bestaat dat de situatie en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Tekst: Jan Weertz
Foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet