De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Sporen van de ijstijd

Een grote zwerfsteen aan De Dollen bij Oudemirdum (NL)

Tijdens het Saale-glaciaal (238.000 – 128.000 jaar geleden - ook wel Saale-ijstijd genoemd) waren grote delen van het noordelijk halfrond bedekt door reusachtige ijsmassa’s. Doordat veel water in de vorm van ijs op het land was opgeslagen, lag de zeespiegel toen een stuk lager dan tegenwoordig. De Noordzee lag toen droog. Honderden meters dikke gletsjers drongen in die tijd tot diep in onder andere Nederland en Duitsland door. In het ijs van deze gletsjers zat een heleboel gesteentemateriaal. Dat varieerde van hele kleine deeltjes tot enorme zwerfstenen. Veel van deze zwerfstenen zijn afkomstig uit het hoge noorden, maar er zitten ook exemplaren bij die van dichterbij door de gletsjers zijn meegevoerd. Toen het gletsjerijs aan het einde van het glaciaal smolt, bleef het meegevoerde gesteentemateriaal achter. Ook de grote, vaak vele tonnen zware zwerfstenen kwamen daardoor bij ons in het landschap terecht. Een van die zwerfstenen ligt aan De Dollen bij Oudemirdum in Friesland. 

Waar vinden we de zwerfsteen? 
De Dollen is een weg in het buitengebied ten zuiden van Oudemirdum in het zuidwesten van de provincie Friesland. Ongeveer een kilometer verder naar het zuiden vinden we het Oudemirdumer Klif, een steilwand van de vroegere Zuiderzee (nu het IJsselmeer). Deze steilwand bestaat uit keileem die hier door het gletsjerijs is achtergelaten. Voor de zwerfsteen staat een informatiezuiltje van de IJstijden- en Stenenroute van het bezoekerscentrum Mar en Klif met bijzonderheden over deze steen. De zwerfsteen ligt aan de weg bij de ingang van huisnummer 2. 

zwerfsteen ijstsijd De Dollen Oudemirdum
Afbeelding 1. Links: De zwerfsteen bij De Dollen 2. Rechts: De grote veldspaatkristallen in een fijnere grondmassa.

Iets meer over de zwerfsteen zelf 
Deze zwerfsteen is afkomstig uit Scandinavië, meer precies uit het zuiden van Zweden. Het is een porfirische graniet die men in de directe omgeving van zijn huidige standplaats heeft gevonden. Graniet is een stollingsgesteente (ontstaan uit magma) dat voornamelijk uit de mineralen kwarts, veldspaat en glimmer (mica) bestaat. In deze zwerfsteen aan De Dollen vinden we veldspaatkristallen die meerdere centimeters groot zijn. Ze zijn duidelijk groter dan de grondmassa waarin ze zich bevinden. Een gesteente met zulke grote kristallen in een fijne grondmassa wordt porfirisch genoemd. Vandaar dat het een porfirische graniet is. De grote zwerfsteen is omgeven door een bonte variatie van kleinere zwerfstenen die hier ook in de bodem in gletsjerafzettingen uit de ijstijd voorkomen. En voor wat de tekst op de steen betreft: volgens de informatie op het zuiltje dat erbij staat, betekent het vrij vertaald "wie zijn kinderen lief heeft kastijdt ze". 

Bij de beschrijving van de locatie is sprake van een momentopname. De kans bestaat dat de situatie en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Tekst: Jan Weertz
Foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet