De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Sporen van de ijstijd

Een grote zwerfsteen aan de Borghorsterstraße 61 bij Laer (D)

Tijdens het Saale-glaciaal (238.000 – 128.000 jaar geleden - ook wel Saale-ijstijd genoemd) waren grote delen van het noordelijk halfrond bedekt door reusachtige ijsmassa’s. Doordat veel water in de vorm van ijs op het land was opgeslagen, lag de zeespiegel toen een stuk lager dan tegenwoordig. De Noordzee lag toen droog. Honderden meters dikke gletsjers drongen in die tijd tot diep in onder andere Nederland en Duitsland door. In het ijs van deze gletsjers zat een heleboel gesteentemateriaal. Dat varieerde van hele kleine deeltjes tot enorme zwerfstenen. Veel van deze zwerfstenen zijn afkomstig uit het hoge noorden, maar er zitten ook exemplaren bij die van dichterbij door de gletsjers zijn meegevoerd. Toen het gletsjerijs aan het einde van het glaciaal smolt, bleef het meegevoerde gesteentemateriaal achter. Ook de grote, vaak vele tonnen zware zwerfstenen kwamen daardoor bij ons in het landschap terecht. Een van die zwerfstenen is de zwerfsteen aan de Borghorsterstraße 61 bij Laer in Duitsland. 

Waar vinden we de zwerfsteen? 
De Borghorsterstraße 61 ligt ten noordoosten van Laer in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (Noordrijn-Westfalen). Vanuit het Nederlandse Enschede is het ongeveer 50 kilometer tot bij de zwerfsteen. 

zwerfsteen Borghorsterstrasse 61 Laer
Afbeelding 1. De zwerfsteen aan de Borghorsterstraße 61 bij Laer (links) heeft gletsjerkrassen die ontstaan zijn tijdens het  transport door de gletsjer (rechts).

Iets meer over de zwerfsteen zelf 
Deze zwerfsteen bestaat waarschijnlijk uit Bentheimer zandsteen. In tegenstelling tot de meeste grote zwerfstenen die door het gletsjerijs tijdens de voorlaatste ijstijd naar onze omgeving zijn gebracht, heeft hij in dat geval maar een korte afstand afgelegd. Bentheimer zandsteen komt namelijk zo’n 30 kilometer noordelijker aan de oppervlakte voor. Het kasteel van Bad Bentheim bijvoorbeeld ligt daar op een rots van Bentheimer zandsteen. Maar dat neemt niet weg dat het hier om een behoorlijk staaltje van transportvermogen door het ijs gaat. De zwerfsteen weegt namelijk zo’n 17 tot 18 ton. En daar blijft het niet bij. Toen men de steen in 1984 tijdens wegwerkzaamheden vond en hem probeerde te bergen, is hij in twee stukken gebroken. Het grootste stuk heeft men daarna op korte afstand van de vindplaats aan de Borghorsterstraße 61 opgesteld. Het andere stuk is op de vindplaats achtergebleven. De gehele steen moet echter een gewicht van rond de 27 ton hebben gehad. De zwerfsteen is door het gletsjertransport afgesleten en er zitten min of meer evenwijdig lopende gletsjerkrassen op.

Literatuur
Voor het schrijven van dit item is gebruik gemaakt van het boek Findlinge in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Gebieten van Eckhard Speetzen. Het boek is een publicatie van het Geologisches Landesambt Nordrhein-Westfalen, Krefeld 1998. 

Bij de beschrijving van de locatie (2022) is sprake van een momentopname. De kans bestaat dat de situatie en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Tekst: Jan Weertz
Foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet