De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Kalksteen en vuursteen in groeve Blankenberg (Zuid-Limburg)

Kalksteen en vuursteen in groeve Blankenberg (Zuid-Limburg)Groeve Blankenberg, ook wel groeve Wolfskop genoemd, ligt in Zuid-Limburg niet ver van Cadier en Keer. De winning van het gesteente in deze bovengrondse groeve is in 1946 ten einde gekomen. De groeve is vooral interessant omdat de grens tussen de kalksteen van de Formatie van Gulpen en de Formatie van Maastricht te zien is en omdat er een bijzondere vuursteenbank in voorkomt. Als we het groeveterrein betreden, zien we deze bijzondere vuursteenbank aan de onderkant van de gesteentewand. Ze maakt deel uit de Kalksteen van Lanaye (Formatie van Gulpen) die in totaal 23 vuursteenbanken telt. Waarschijnlijk gaat het bij deze maar liefst 2½ meter dikke bank om het samengaan van de vuursteenbanken 6 en 7 of zelfs de banken 6 tot en met 9. In het verleden werd de vuursteen van deze bank voor bouwdoeleinden gewonnen.

Indeling Boven Krijt Indeling Formatie van Maastricht
Afbeelding 1. De lithostratigrafische indeling van het Boven-Krijt.
De Formatie van Maastricht is het jongste.
Afbeelding 2. Indeling van de Formatie van Maastricht.
De Kalksteen van Valkenburg is het oudste.

De vrij witte kalksteen boven de vuursteenbank behoort eveneens tot de Kalksteen van Lanaye. Deze kalksteen vormt het bovenste deel van de Formatie van Gulpen. Er boven begint de Formatie van Maastricht, met gele kalksteen. Ontsloten is de Kalksteen van Valkenburg die het onderste deel van de Formatie van Maastricht vormt. De grens tussen beide formaties wordt gevormd door de Horizont van Lichtenberg. Het pakket van kalksteen en vuursteen wordt afgedekt met löss uit het Pleistoceen.

Groeve Blankenberg
Afbeelding 3. De indeling van groeve Blankenberg

Zowel de Formatie van Gulpen als de Formatie van Maastricht horen thuis in de geologische periode die we als het Krijt kennen. Ruw genomen zijn deze sedimenten zo'n 65 tot 70 miljoen jaar geleden afgezet. In die tijd bestond Zuid-Limburg uit een kustgebied. In de ondiepe, tropische zee leefden allerlei soorten kalkhoudende organismen zoals schelpdieren, zee-egels en massa's eencelligen. Na de dood van deze organismen bleven hun kalkskeletten op de zeebodem achter. Door de opstapeling daarvan ontstonden dikke pakketten kalksteen. Vooral de eencelligen leverden een grote bijdrage aan de opbouw van de kalksteenpakketten. Eigenlijk zouden we dus kunnen zeggen dat we in deze groeve naar een fossiele zeebodem kijken.

Gele en witte kalksteen in groeve Blankenberg
Afbeelding 4. De witte en gele kalksteen uit groeve Blankenberg

De groeve is vanuit Maastricht via de Akersteenweg (N278) in de richting van Vaals te bereiken. Waar de N278 Cadier en Keer passeert, loopt even voor de Kerkstraat rechts een hellende veldweg naar beneden. Volg deze tot de vorksplitsing en ga daar rechtdoor (de bovenste en meest linker weg). Loop daarna door tot op een T-splitsing en ga hier linksaf. Na een paar honderd meter ligt groeve Blankenberg aan de linkerkant.

(De bereikbaarheid van locaties kan in de loop der tijd veranderen.)

Tekst en foto's: Jan Weertz
© De Belemniet