De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Een fossiel komt tot leven

Over sporen zoeken en het observeren van dieren

Fossielen leven niet. Het zijn overblijfselen van planten en dieren die vroeger leefden. Maar dat leven is er al lang geleden uit verdwenen. Fossielen zijn dus dode objecten. En vaak zijn het alleen maar delen van de oorspronkelijke plant of het oorspronkelijke dier, soms alleen maar afdrukken. In veel gevallen zijn de oorspronkelijke bestanddelen zelfs vervangen door mineralen. Van het oorspronkelijke levende wezen is dan alleen maar een verstening overgebleven. 

Leer over uitgestorven dieren door de dieren van nu te observeren
Maar als we zeggen dat fossielen niet leven, kan daar ook nog iets anders mee bedoeld zijn: we zien ze vaak niet als (delen van) wezens, van individuen die deel uitmaakten van een leefomgeving. Een leefomgeving waarin hun gewoonten en gedragingen een rol speelden. En ja, waarin zelfs hun gevoelens meededen. Dat klinkt misschien wat melodramatisch. Recent onderzoek toont echter steeds weer aan dat levende wezens vaak over meer verstand en gevoel beschikken dan we ooit gedacht hebben. Door eens beter te kijken naar de levende wezens die nu de aarde met ons delen, kunnen we ons beter voorstellen hoe het met het leven uit vroegere tijden geweest moet zijn. 

Een voorbeeld aan de hand van de wolharige neushoorn
Om dit verder te verduidelijken, nemen we het bot op de foto hieronder. Dit bot is een middelvoetsbeen van een wolharige neushoorn. Het is opgevist uit de Noordzee en stamt uit een tijd waarin die Noordzee niet bestond. Die Noordzee was toen een uitgestrekte vlakte. De wolharige neushoorn is een uitgestorven diersoort die in Nederland van ongeveer 250.000 tot 40.000 jaar geleden leefde. Hij stierf rond 13.000 jaar geleden uit. In die tijd kende Nederland een guur toendraklimaat. De wolharige neushoorn was een grazer die vooral van gras leefde. Het moet een eenling zijn geweest die hooguit in kleine groepjes voorkwam. Nu is er natuurlijk wel nog wat meer bekend over deze dieren, maar voor velen zal het hierbij blijven. 

middenvoetsbeen wolharige neushoorn
Middenvoetsbeen van een wolharige neushoorn

Bos en veld als klaslokaal voor de les over uitgestorven dieren
Een bot zoals dit middenvoetsbeen zal vaak in een geologische verzameling of fossielenverzameling worden opgenomen als ‘een bot van een neushoorn die hier lang geleden leefde’. Prachtig toch om zoiets te bezitten. Ooit maakte het bot deel uit van een levend dier dat hier rondliep. Een verzameling zal echter meer gaan leven als de fossielen erin ‘meer gaan leven’. Om je van zo’n leven een goede voorstelling te kunnen maken, zou je eens in de huidige natuur kunnen kijken. Ga bijvoorbeeld eens beter letten op de dieren die je nu in veld en bos tegenkomt. Observeer hun gedragingen eens. Kijk eens welke sporen de dieren achterlaten. Nader kennismaken met dieren door ze te observeren en door te leren aan de hand van hun sporen, laat een wereld voor je open gaan. Dan ontdek je zelfs dat individuen van een soort verschillend in gedrag kunnen zijn. En denk daarna weer eens terug aan het middenvoetsbeen van de wolharige neushoorn. Ook dat was een individu met aparte gedragingen. Het was meer dan alleen maar een eenling die al grazend zijn leven sleet. Het fossiel komt tot leven! 

Druk je eigen posters met sporen van de das en van het ree af
De onderstaande posters van de sporen van das en ree kunnen een begin zijn om nader kennis te maken met dieren. Veel sporen zijn te vinden op voor het publiek openbaar terrein. Ze komen vaak langs bospaden en veldwegen voor. Begeef je niet buiten openbaar toegankelijke terreinen als je daarvoor geen toestemming hebt, verstoor geen dieren en houd je aan de wetgeving. Voor meer informatie over dassen, reeën en andere dieren is voldoende literatuur voorhanden. Verdiep je daar ook eens in als je meer over een bepaald soort dieren of over dieren in het algemeen te weten wilt komen. Het helpt allemaal om de fossielen in je verzameling meer tot leven te laten komen.

poster sporen van de das - diersporen poster sporen van het ree - diersporen
Poster met sporen van de das
Druk je eigen poster af. Klik op de afbeelding om de poster te openen
Poster met sporen van het ree
Druk je eigen poster af. Klik op de afbeelding om de poster te openen

Tekst en foto: Jan Weertz
© De Belemniet