De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Indeling van het Krijt in Zuid-Limburg

De geologische geschiedenis kent een indeling in meerdere PERIODEN of SYSTEMEN. Deze zijn in het onderstaande geologische tijdstabel te zien. Iedere periode kent weer een onderverdeling in TIJDVAKKEN of SERIES

geologisch tijdstabel
De verschillende perioden/systemen van de geologische geschiedenis. Tegenwoordig wordt het het TERTIAIR ook wel opgesplitst in de perioden/systemen (van oud naar jong) PALEOGEEN en NEOGEEN.

Zo bestaat de Krijtperiode uit de tijdvakken ONDER-KRIJT en BOVEN-KRIJT.  Zulke tijdvakken/series zijn op hun beurt weer onderverdeeld in ETAGES.

indeling Krijtperiode
De indeling van het KRIJT

Naast deze geologische tijdsindeling kennen we ook nog een lithostratigrafische indeling. Dit is een indeling van de gesteenten die van een periode in een bepaald gebied te vinden zijn. Lithostratigrafisch bestaat deze indeling uit FORMATIES die dan weer onderverdeeld zijn in AFZETTINGEN

In Zuid-Limburg komen we uit de KRIJTPERIODE alleen gesteenten uit het tijdvak BOVEN-KRIJT tegen. Deze gesteenten behoren tot een viertal FORMATIES.

Boven-Krijt
De vier formaties uit het BOVEN-KRIJT van Zuid-Limburg. De FORMATIE VAN AKEN is hierbij het oudste.

De onderverdeling van deze formaties in meerdere AFZETTINGEN is in de onderstaande schema's te zien.

Formatie van Aken - Krijtperiode
De FORMATIE VAN AKEN kent een drietal afzettingen. De KLEI VAN HERGENRATH is hierbij het oudste.

indeling Formatie van Vaals
De FORMATIE VAN VAALS kent zeven afzettingen. Het ZAND VAN RAREN is hierbij het oudste.

Formatie van Gulpen - Krijtperiode
De FORMATIE VAN GULPEN kent een zevental afzettingen. De KALKSTEEN VAN ZEVEN WEGEN is hierbij het oudste.

Formatie van Maastricht - Krijtperiode
De FORMATIE VAN MAASTRICHT kent een zestal afzettingen. De KALKSTEEN VAN VALKENBURG is hierbij het oudste.

Tekst en schema's: Jan Weertz
© De Belemniet